زلفخانی

1359/12/25از زنجان...خیلی ها به اسم رویا میشناسنم..عاشق نقاشی و خطاطی و گلسازیم و علاقه زیادی به تزیینات غذا و آشپزی دارم..

تزیین لوبیا پلو

تزیین لوبیا پلو… نقاشی با مواد غذایی… 2 ratings 3.5/5 2 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 50% 0% 0%...

تزیین ماکارونی

تزیین ماکارونی نقاشی با مواد غذایی… 5 ratings 4.4/5 5 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 20% 0% 0% 80%...

نقاشی با لواشک

نقاشی با لواشک همدان مقبره ابن سینا 0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 0% 0/50

سالاد خانم کوچولو

2 ratings 5/5 2 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 100% 5/52

سالاد پسر شجاع

0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 0% 0/50

نقاشی با مواد خوراکی….نان ardakزنجان

0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 0% 0/50

ماکارونی

1 rating 5/5 1 ratingX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 100% 5/51

سالاد

0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 0% 0/50

تزیین سالاد الویه

دیزاین سالاد الویه سالاد الویه تصویری 0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد معمولی خوب عالی! 0% 0% 0% 0% 0% 0/50

دیزاین سالاد کودک

تزیین سالاد کودک سالاد با تم بنر سنجابه با کلم و هویج و خیار…. 0 ratings 0/5 0 ratingsX خیلی بد! بد...